www.sosovka.sk – Váš sprievodca kontaktnými šošovkami Bausch + Lomb

VERNOSTNÝ PROGRAM

Pridajte sa do online vernostného klubu Bausch+Lomb a získajte balenie roztoku na kontaktné šošovky! Každý mesiac žrebujeme 1 šťastlivca, ktorého následne zverejníme. Viac informácií nájdete aj na https://www.facebook.com/BauschLombSR/

Zapojte sa aj vy!

Princípom online vernostného klubu Bausch+Lomb je, že za svoju vernosť môžete získať zdarma jedno balenie 360 ml roztoku Biotrue® alebo 360 ml ReNu® MultiPlus™ na kontaktné šošovky.

Ak sa chcete zapojiť, zvoľte nasledovný spôsob:

  • Zadajte svoje meno, priezvisko a e-mailovú adresu
  • Potvrďte svoje údaje a súhlas so spracovaním osobných údajov
  • Odošlite formulár

Žrebujeme raz mesačne a výherca bude oznámený na Facebook stránke Bausch+Lomb. Na to, aby ste balenie roztoku na kontaktné šošovky získali zdarma, je potrebné splniť jednu podmienku – dôležité je preukázať nákup dokladom z registračnej pokladnice (prípadne faktúry, ak ide o e-lekáreň Dr. Max alebo Happyhairshop) a zároveň EAN kódom (čiarovým kódom) zo zakúpeného balenia výrobku značky Bausch+Lomb (kontaktné šošovky, roztok na šošovky…). Preto si starostlivo odkladajte doklady o zakúpení ako aj EAN kódy z balení produktov Bausch+Lomb.

Dôležité upozornenie: Akceptované budú len doklady z registračnej pokladnice akejkoľvek kamennej očnej optiky (predajne) v rámci Slovenska a faktúra z e-lekárne Dr. Max alebo Happyhairshop. Ostatné doklady ani faktúry z iných e-shopov nebudú akceptované.

Kúpa produktu by nemala mať starší dátum ako 3 mesiace odo dňa žrebovania. Akonáhle túto podmienku splníte, obratom Vám zašleme zdarma zásielku so spomínaným balením roztoku na kontaktné šošovky. V novom systéme tak majú šancu viacerí získať roztok zdarme bez nutnosti zbierania potrebných bodov.

Ochrana osobných údajov

Kliknutím súhlasnej ikony zobrazenej nižšie pod textom týmto v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „Zákon o ochrane osobných údajov“) dobrovoľne udeľujem svoj súhlas spoločnosti Bausch Health Slovakia s.r.o., so sídlom: Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, IČO: 44651473, zapísaná v obchodnom registri vedenom okresným súdom v Bratislave, oddiel Sro, vložka 57120/B, (ďalej ako „Bausch Health Slovakia“) na spracúvanie mojich osobných údajov poskytnutých prostredníctvom registračného formulára v rozsahu najmä: meno a priezvisko, e-mail, adresa trvalého bydliska, titul a kontaktné údaje ako sú uvedené v registračnom formulári (ďalej len ako „osobné údaje“). Tento súhlas udeľujem na dobu neurčitú.

Účelom spracovania osobných údajov je ponuka tovarov, služieb a iných aktivít spoločnosti Bausch Health Slovakia, ich zdokonaľovanie, zisťovanie spokojnosti zákazníkov. Toto sa môže uskutočniť prostredníctvom e-mailu alebo poštou. Zároveň ako dotknutá osoba udeľujem svoj súhlas pre marketingové účely a analýzy spokojnosti klientov. Súčasne v súlade s § 62 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení udeľujem súhlas k používaniu a spracovaniu osobných údajov, a to za účelom priameho marketingu.

Spojenie Vašich osobných údajov s údajmi, ktoré sú k dispozícii cez prístupové protokolovanie prostredníctvom IP-adresy za účelom prihlásenia sa do vernostného klubu je vylúčené. Tieto vyššie uvedené súhlasy možno kedykoľvek písomne odvolať a zrušiť zasielanie ponúk, noviniek a informácii o spoločnosti Bausch Health Slovakia. Všetky práva dotknutej osoby v súlade s § 28 Zákona o ochrane osobných údajov sú zachované (http://www.dataprotection.gov.sk/buxus/docs/122_2013.pdf).

Ochrana osobných údajov (General Data Protection Regulation, skrátene teda GDPR) – Spracovanie a ochrana osobných údajov je zabezpečovaná spoločnosťou Valeant v zmysle nariadenia Európske únie 2016/679 (EU GDPR) a Zákona o ochrane osobných údajov 18/2018 Z.z. účinného od 25.5.2018, https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/18/20180525

Ďakujeme! Držíme Vám palce, aby sme vyžrebovali práve Vás!
Váš email sa v našej databáze už nachádza. Ďakujeme.

© Bausch + Lomb. Všetky práva sú vyhradené. Táto stránka je publikovaná spoločnosťou Bausch + Lomb, so sídlom: Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, IČO: PL5252810445, zapísaná v obchodnom registri vedenom okresným súdom v Bratislave, oddiel Sro, vložka: 57120/B, ktorá je výhradne zodpovedná za jej obsah. Táto stránka je určená pre použitie občanov Slovenskej republiky. Bausch + Lomb®, Biotrue®, Biotrue™ ONEday, Biotrue™ ONEday for Presbyopia, PureVision 2HD™, PureVision 2HD™ for Astigmatism, PureVision™ for Presbyopia, SofLens® Natural Colors, SofLens® 59, SofLens® Toric, SofLens® Multi-Focal, Optima™ FW a ReNu® MultiPlus™ sú ochranné a/alebo registrované známky Bausch + Lomb®

Odborné otázky týkajúce sa našich výrobkov: SlovakRepublic.Medical.Info@bauschhealth.com

Hlásenie nežiadúcich účinkov a sťažností na zdravotnícke pomôcky: slovakia.mdcompliants@bauschhealth.com