www.sosovka.sk – Váš sprievodca kontaktnými šošovkami Bausch + Lomb


Cvičiť s očami sa oplatí

Či už trpíme na krátkozrakosť alebo ďalekozrakosť, na oči myslíme denno-denne, najmä kvôli ich starostlivosti. Nosenie kontaktných šošoviek sa bez toho nezaobíde, ale popri tom nám môže unikať, že oči si zaslúžia viac. Práca s počítačom alebo dlhodobé zaostrovanie očí na jednu činnosť ovplyvňujú do istej miery ich kondíciu, ktorú sa dá zlepšiť cieleným cvičením.

V zdravom tele zdravý duch. Všetci vieme, aké dôležité je udržať si organizmus v súlade aktívnym životným štýlom a pravidelným cvičením. Čo sa týka našich očí, ide o svaly, ktoré môžu ochabnúť. Očné cvičenia sú navrhnuté tak, aby posilnili vaše očné svaly, zlepšili pohyby očí a stimulovali centrum zraku vo vašom mozgu.

Cielené zaostrovanie

Posilňujte svoje oči zaostrovaním do blízka a do diaľky. Toto cvičenie posilní svaly v očiach a pomôže vám udržať vašu súčasnú úroveň zraku. Posaďte sa na stoličku alebo postavte pred prázdnu stenu. Umiestnite palec asi 10 centimetrov pred tvár a zamerajte sa naň. Potom sa zamerajte na objekt, ktorý je od vás vzdialený zhruba 3 metre bez pohybu hlavy. Zamerajte sa na objekt na dobu 10-15 sekúnd. Potom sa opäť vráťte k palcu a vystriedajte takto päťkrát za sebou.

Trikrát za týždeň

Zamerajte sa na približovanie. Toto cvičenie pracuje so zrakovým ohniskom, pretože sa musíte zamerať na objekt z určitých vzdialeností. Posaďte sa do pohodlnej polohy. Natiahnite ruku pred tvár s palcom hore, zamerajte svoj zrak práve na neho. Potom priblížte palec k sebe, pričom zaostríte, až kým nebude váš palec asi 10 cm pred tvárou. Znova odtiahnite palec, kým nebude vaše rameno úplne natiahnuté. Opakujte toto cvičenie trikrát za sebou aspoň raz týždenne. Namiesto palca môžete použiť aj napríklad ceruzku, ktorú môžete rovnako približovať a oddialiť.

Kreslenie osmičky

Toto je skvelé cvičenie na ovládanie fyzického pohybu vašich očí. Predstavte si obrovskú číslicu osem na podlahe, asi 3 metre pred vami. Kreslite pomyselnú osmičku pomaly, jedným aj druhým smerom. Zopakujte cvik niekoľkokrát po sebe, potom nechajte oči pár minút oddychovať.

Smerové očné cvičenia

Pre posilnenie očných svalov sú tieto cviky viac než prospešné. Stojte alebo seďte vzpriamene. Pozrite sa rovno dopredu. Bez toho, aby ste pohli hlavou, pozrite sa očami doľava. Zamerajte sa na to, čo vidíte. Potom sa pozrite dopredu. Pohybujte očami na stranu päťkrát za sebou.

Podobne postupujte aj pohľadom nadol. Zamerajte sa na to, čo vidíte. Potom sa pozrite vpred. Zamerajte sa na to, čo vidíte. Tento postup opakujte päťkrát.

Pozrite sa dopredu, potom svoj zrak zamerajte nadol a doľava. Zamerajte sa na to, čo vidíte. Potom presuňte oči diagonálne a pozrite sa hore a doprava. Zamerajte sa na to, čo vidíte. Tento postup opakujte päťkrát. Potom sa pozrite priamo dopredu a urobte to isté cvičenie pozeraním dole a doprava a potom sa pozerajte hore a doľava. Tento cyklus opakujte trikrát.

Relax po cvičení

Ukončite cvičenie oddychom. Jednoducho zatvorte oči a nechajte ich niekoľko minút zavreté v tmavej pokojnej miestnosti. Doprajte si zaslúžený roddych.

© Bausch Health Slovakia s.r.o. Všetky práva sú vyhradené. Táto stránka je publikovaná spoločnosťou Bausch Health Slovakia s.r.o., so sídlom: Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, IČO: 44651473, zapísaná v obchodnom registri vedenom okresným súdom v Bratislave, oddiel Sro, vložka: 57120/B, ktorá je výhradne zodpovedná za jej obsah. Táto stránka je určená pre použitie občanov Slovenskej republiky. Bausch + Lomb®, Biotrue®, Biotrue™ ONEday, Biotrue™ ONEday for Presbyopia, PureVision 2HD™, PureVision 2HD™ for Astigmatism, PureVision™ for Presbyopia, SofLens® Natural Colors, SofLens® 59, SofLens® Toric, SofLens® Multi-Focal, Optima™ FW a ReNu® MultiPlus™ sú ochranné a/alebo registrované známky Bausch Health.

Odborné otázky týkajúce sa našich výrobkov: SlovakRepublic.Medical.Info@bauschhealth.com

Hlásenie nežiadúcich účinkov a sťažností na zdravotnícke pomôcky: slovakia.mdcompliants@bauschhealth.com