www.sosovka.sk – Váš sprievodca kontaktnými šošovkami Bausch + Lomb


Kontaktné šošovky v čase koronavírusu. Čo robiť a nerobiť?

Vzhľadom k zvýšenej pozornosti v súvislosti s COVID-19, teraz viac ako inokedy, dbáme o svoje zdravie a zdravie nášho okolia. Pripomeňme si preto kroky, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné nosenie a starostlivosť o kontaktné šošovky.

Nosenie kontaktných šošoviek má mnoho výhod a pokiaľ sa o ne správne staráme, zaistia pohodlné videnie pri práci a ďalších aktivitách približne 140 miliónom úspešných nositeľov na celom svete.

V súčasnej dobe neexistujú žiadne vedecké dôkazy o tom, že by nosenie kontaktných šošoviek bolo počas aktuálnej pandémie nebezpečné. Preto je nutné dôsledne dodržiavať odporúčania vášho očného špecialistu, rovnako tak aj inštrukcie k používaniu kontaktných šošoviek a systému starostlivosti.

Čistá šošovka znamená pohodlie

Čo pre to urobiť?*

 • Pred aplikáciou kontaktných šošoviek si dôkladne umyte a vysušte ruky, aby ste sa mohli dotknúť šošoviek a očí.
 • Riaďte sa pokynmi týkajúcich sa starostlivosti o kontaktné šošovky, ktoré vám poskytol oftalmológ alebo optometrista, prípadne pokynmi uvedenými na roztoku.
 • Vždy používajte čerstvý roztok – nikdy ho „nerecyklujte“!
 • Puzdro na kontaktné šošovky čistite roztokom na dennej báze – utrite puzdro čistou papierovou vreckovkou (utierkou) a nechajte ho vysušiť hore dnom najlepšie počas celého dňa.
 • Vymeňte puzdro na kontaktné šošovky podľa odporúčaní oftalmológa alebo optometristu, ideálne raz mesačne.
 • Postupujte podľa pokynov oftalmológa alebo optometristu, aby ste vedeli správne používať svoje kontaktné šošovky a produkty určené na starostlivosť o kontaktné šošovky.

Čo nerobiť?

 • Na kontaktné šošovky alebo puzdro na šošovky nepoužívajte vodu z vodovodu alebo inú vodu!
 • Nenoste svoje šošovky, ak sú vaše oči červené alebo podráždené.
 • Nespite ani nedriemte v kontaktných šošovkách, pokiaľ na to nie sú určené.
 • Nedotknite sa hrotom fľaše roztoku žiadneho povrchu, aby nedošlo ku kontaminácii oka, roztoku alebo šošovky.
 • Neaplikujte očné kvapky ani iné lieky bez predchádzajúcej konzultácie s oftalmológom, optometristom alebo lekárnikom.
 • Nedopĺňajte nový roztok už do použitého roztoku, ani nezlievajte roztok z iného puzdra
 • Nemeňte svoj roztok ani kontaktné šošovky bez predošlej konzultácie či poradenstva s odborníkom.
 • Jednorazové kontaktné šošovky sú určené len na jedno použitie!
 • Nenoste kontaktné šošovky pri sprchovaní, kúpaní alebo plávaní, ak nemáte oči chránené špeciálnymi, napr. plaveckými okuliarmi.

Chcete mať informácie zo sveta Bausch + Lomb z prvej ruky? Sledujte našu stránku www.sosovka.sk a rovnako aj našu FB stránku https://www.facebook.com/BauschLombSR/.

* Toto nie je úplne podrobný zoznam pokrývajúci všetky aspekty použitia kontaktných šošoviek.

Hlásenie nežiaducich účinkov liekov:

Tel.: +421 910 101 334, E-mail: pv.slovakia@bausch.com

Odborné otázky k našim výrobkom:

E-mail: SlovakRepublic.medical.info@bausch.com

Hlásenie nežiaducich účinkov a sťažností na kvalitu zdravotníckych pomôcok:

E-mail: slovakia.mdcomplaints@bausch.com

Ochrana osobných údajov (GDPR):

E-mail: gdpr.sk@bausch.com