www.sosovka.sk – Váš sprievodca kontaktnými šošovkami Bausch + Lomb


Potvrdené! Ženy a muži vidia rozdielne

Nie nadarmo sa vraví, že muži sú z Marsu a ženy z Venuše. Platí to nielen pri komunikácii, pri vnímaní okolitého sveta a celkovo aj pri optike. Naozaj vidia ženy inak, než vidia muži? Jedna štúdia potvrdila to, čo ste si možno mnohí mysleli už dávnejšie. Naozaj nevidíme svet rovnakým spôsobom.

Psychológ Israel Abramov z Brooklyn College preukázal, že to tak naozaj je. Kým muži vynikajú v sledovaní rýchlo sa pohybujúcich objektov a sústreďujú sa na detaily z diaľky, ženy sú lepšie vo vnímaní farieb. Pri farbách sa dokonca ukázalo, že muži a ženy mali tendenciu pripisovať rôzne odtiene na rovnako farebné objekty. Zrejme je za tým dlhšia vlnová dĺžka farebného spektra u mužov, ktoré sú spojené s „teplejšími“ farbami. Preto sa môže oranžový odtieň mužom javiť červenší, než sa javí ženám. Podobne je pre ženy aj tráva zelenšia, pretože muži majú tendenciu vidieť mierne žltší odtieň zelenej.

Štúdia tiež zistila, že muži sú menej zbehlí v rozlišovaní odtieňov farieb v strede farebného spektra – a to farieb modrej, zelenej a žltej. Muži však boli lepší v detekcii rýchlo sa meniacich údajov z diaľky. Táto ich výhoda pochádza z vývoja v zrakovej kôre, ktorá je u mužov posilnená o mužské hormóny. Pravdepodobne to vyplýva z mužskej úlohy lovca, pre ktorého bola dôležitá podstatne vyššia citlivosť pre jemné detaily a pre rýchlo sa pohybujúce podnety v diaľke – ako ochrana pred prípadnými predátormi alebo pomoc pri lovení koristi. Ženy sa vždy skôr sústredili na blízke predmety, ako napríklad na lesné plody či hríby, ktoré zabezpečovali pre členov rodiny. Rovnako aj domáce práce, pletenie či iné zručnosti si skôr vyžadovali sústredenosť na blízku a nie ďalekú vzdialenosť.

Potvrdili ste si domnienku o rozdielnom videní, alebo ste si mysleli, že vidíme rovnako? Veda nám už dala jasnú odpoveď, a tak nám nezostáva nič iné, ako sa s tým faktom zmieriť. Pokiaľ to čítajú ženy, mali by si uvedomiť, že ak mužovi povedia, že nech im podá to tyrkysové tričko a podá im zelené, nerobí to naschvál. A muži by sa asi mali prestať čudovať nad tým, ak si ich v diaľke žena jednoducho nevšimne :) veď za to jednoducho nemôže :)

 

© Bausch + Lomb. Všetky práva sú vyhradené. Táto stránka je publikovaná spoločnosťou Bausch + Lomb, so sídlom: Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, IČO: PL5252810445, zapísaná v obchodnom registri vedenom okresným súdom v Bratislave, oddiel Sro, vložka: 57120/B, ktorá je výhradne zodpovedná za jej obsah. Táto stránka je určená pre použitie občanov Slovenskej republiky. Bausch + Lomb®, Biotrue®, Biotrue™ ONEday, Biotrue™ ONEday for Presbyopia, PureVision 2HD™, PureVision 2HD™ for Astigmatism, PureVision™ for Presbyopia, SofLens® Natural Colors, SofLens® 59, SofLens® Toric, SofLens® Multi-Focal, Optima™ FW a ReNu® MultiPlus™ sú ochranné a/alebo registrované známky Bausch + Lomb®

Odborné otázky týkajúce sa našich výrobkov: SlovakRepublic.Medical.Info@bauschhealth.com

Hlásenie nežiadúcich účinkov a sťažností na zdravotnícke pomôcky: slovakia.mdcompliants@bauschhealth.com