www.sosovka.sk – Váš sprievodca kontaktnými šošovkami Bausch + Lomb


Prestáva pri optických klamoch zrak komunikovať s mozgom?

Klamanie väčšinou nebýva pekné a aj malé deti učíme, že klamať sa nemá. Ale! Čo ak nás klame náš vlastný zrak? Nemyslíme tým zrovna negatívne výjavy, keď nemôžeme uveriť tomu, čo vidíme, ale máme na mysli očné klamy, pri ktorý sa dá aj veľmi pekne zabaviť. Jednoducho povedané, niekde medzi očami a mozgom nastáva chyba :)

Niektoré očné vnemy, ktoré mozog spracováva, však nevyhodnotí podľa skutočnosti, ale podľa zaužívaného mechanizmu. Tieto mechanizmy nám pomáhajú rýchlejšie vnímať komplexnosť sveta okolo nás, ale vedia nás aj poriadne oklamať. V mozgu vďaka nim nevidíme veci skutočne, ale tak, ako si ich predstavujeme. Takémuto javu hovoríme optický klam.

Očných klamov poznáme niekoľko typov:

  • Objektívne sú vyvolané lomom a odrazom svetla
  • Geometrické nám objekty skresľujú
  • Fyziologické nám menia veľkosť tvarov podľa farby
  • Psychologické nám tvary spájajú do rôznych obrazcov
  • Pohyblivé spôsobujú zdanlivý pohyb statických obrázkov

Pozrite si zopár príkladov, pri ktorých vás váš zrak klame :)

  1. Tak čo? Hýbe sa to alebo nie?

2. Koľko guličiek je čiernych a koľko bielych? Všetky sú biele!

3. Verte či nie, všetky vodorovné čiary sú rovnobežné!

4. Ktorá z nich je dlhšia? Ani jedna! Sú úplne rovnako dlhé :)

5. Z profilu alebo spredu? Ako ho vidíte vy?

6. Ktorá oranžová gulička je menšia a ktorá väčšia? Aj v tomto prípade vás klame zrak. Sú rovnaké.

Na záver si pozrite ešte majstrov malieb, ktoré vytvárajú DOKONALÚ ilúziu:

© Bausch + Lomb. Všetky práva sú vyhradené. Táto stránka je publikovaná spoločnosťou Bausch + Lomb, so sídlom: Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, IČO: PL5252810445, zapísaná v obchodnom registri vedenom okresným súdom v Bratislave, oddiel Sro, vložka: 57120/B, ktorá je výhradne zodpovedná za jej obsah. Táto stránka je určená pre použitie občanov Slovenskej republiky. Bausch + Lomb®, Biotrue®, Biotrue™ ONEday, Biotrue™ ONEday for Presbyopia, PureVision 2HD™, PureVision 2HD™ for Astigmatism, PureVision™ for Presbyopia, SofLens® Natural Colors, SofLens® 59, SofLens® Toric, SofLens® Multi-Focal, Optima™ FW a ReNu® MultiPlus™ sú ochranné a/alebo registrované známky Bausch + Lomb®

Odborné otázky týkajúce sa našich výrobkov: SlovakRepublic.Medical.Info@bauschhealth.com

Hlásenie nežiadúcich účinkov a sťažností na zdravotnícke pomôcky: slovakia.mdcompliants@bauschhealth.com