www.sosovka.sk – Váš sprievodca kontaktnými šošovkami Bausch + Lomb


Roztok ReNu Advanced pohľadom odborníka

Systémy starostlivosti o kontaktné šošovky sa neustále zlepšujú a výrobcovia roztokov sa snažia nájsť také zloženie, ktoré by zaistilo jedinečné čistiace a dezinfekčné účinky. Okrem toho je tiež veľmi dôležitý výsledný komfort nositeľa kontaktných šošoviek. Roztoky z radu ReNu celosvetovo patria medzi zlatý štandard v starostlivosti o mäkké kontaktné šošovky. Jednotlivé typy ale vykazujú určité odlišnosti.

Rozdiely medzi roztokmi z radu ReNu

Základný rozdiel medzi doterajšími roztokmi ReNu Multiplus* a ReNu MPS Sensitive Eyes* v porovnaní s novinkou ReNu Advanced* je v obsahu povrchovo aktívnych látok a type dezinfekčného systému. ReNu Advanced* obsahuje dve povrchovo aktívne látky, kým ReNu Multiplus* a MPS Sensitive Eyes* majú len jedno povrchovo aktívne činidlo. Novinkou pri ReNu Advanced* je trojitý dezinfekčný systém, pričom ostatné roztoky skupiny ReNu využívajú len jeden dezinfekčný systém. Všetky spomínané roztoky je však možné používať len na starostlivosť o mäkké kontaktné šošovky, ako hydrogélové, tak aj silikónhydrogélové.

Novinka ReNu Advanced*

Nový roztok ReNu Advanced* ponúka nielen jedinečný trojitý dezinfekčný účinok, ale tiež duálny systém činidiel, ktoré zabezpečujú výborné čistiace a dezinfekčné vlastnosti a zvlhčujú šošovky v priebehu celodenného nosenia (až 20 hodín). Novinka ReNu Advanced* je určená na čistenie a uchovávanie šošoviek, odstraňuje proteínové usadeniny, dezinfikuje šošovky, roztok je vhodný na oplachovanie šošoviek a zvlhčuje ich. Trojitý dezinfekčný systém ReNu Advanced* ničí až 99,9 % patogénnych mikroorganizmov počas 4 hodín.

Výsledky klinických testov

Všetky zistenia o výhodách nového roztoku ReNu Advanced* sú podložené klinickými štúdiami. V skutočnosti boli výsledky klinického testovania roztoku ešte lepšie, ako určuje medzinárodná norma.  Vynikajúca širokospektrálna antimikrobiálna dezinfekcia, účinná proti rôznym mikroorganizmom (baktérie, plesne, kvasinky), výrazne prevyšuje štandardy pre dezinfekčné účinky u mnohých klinicky významných patogénov. Nové zloženie ReNu Advanced* ponúka účinnú dezinfekciu s celkovo nižšou koncentráciou dezinfekčného činidla. Testy potvrdili, že viacúčelový roztok ReNu Advanced čistí a dezinfikuje na úrovni peroxidového.

Štúdia účinky roztoku ReNu Advanced* potvrdzuje

V jednej zo štúdií testovalo roztok ReNu Advanced* 197 nositeľov hydrogénových a silikonhydrogélových kontaktných šošoviek počas 3 mesiacov. Pomocou dotazníkového šetrenia poskytli subjektívne hodnotenia zamerané na komfort po nasadení šošoviek, celodenný komfort, komfort na konci dňa, jednoduchá manipulácia so šošovkami – vkladanie a vyberanie, pocit suchých očí, zraková ostrosť, videnie za znížených svetelných podmienok, čistota šošoviek po ich vybratí a celkový dojem. Všetky odpovede boli vyhodnotené ako kladné. Pomocou štrbinovej lampy bolo pri každej kontrolnej návšteve vykonané tiež vyhodnotenie aplikácie kontaktných šošoviek so záznamom prípadných klinicky významných nálezov. Výsledky dokázali bezpečné používanie roztoku s vysokou dezinfekčnou účinnosťou, neboli zistené žiadne nežiaduce reakcie. Ani po vykonaní vitálneho farbenia povrchu rohovky po 2 hodinách po vložení šošoviek sa nedokázalo štatisticky významné zistenie v porovnaní s inými roztokmi.

Záverečné hodnotenie

Z uvedených vlastností nového roztoku ReNu Avdanced* je zrejmé, že nositeľom kontaktných šošoviek ponúka mnoho inovácií v starostlivosti o kontaktné šošovky.  Kontaktológovia tak budú mať k dispozícii ďalší roztok, ktorý môžu odporučiť svojim klientom nosiacim mäkké kontaktné šošovky. Novinka ReNu Advanced od Bauch + Lomb je už teraz dostupná u našich partnerov. Viac informácií tiež získate na https://renuroztok.sk/.

Autorom článku je doc. Mgr. Pavel Beneš, Ph.D., Katedra optometrie a ortoptiky LF MU Brno

*Zdravotnícka pomôcka. Pozorne si prečítajte informáciu pre používateľa.

Chcete mať informácie zo sveta Bausch + Lomb z prvej ruky? Sledujte našu stránku www.sosovka.sk a rovnako aj našu FB stránku https://www.facebook.com/BauschLombSR/

Hlásenie nežiaducich účinkov liekov:

Tel.: +421 910 101 334, E-mail: pv.slovakia@bausch.com

Odborné otázky k našim výrobkom:

E-mail: SlovakRepublic.medical.info@bausch.com

Hlásenie nežiaducich účinkov a sťažností na kvalitu zdravotníckych pomôcok:

E-mail: slovakia.mdcomplaints@bausch.com

Ochrana osobných údajov (GDPR):

E-mail: gdpr.sk@bausch.com