www.sosovka.sk – Váš sprievodca kontaktnými šošovkami Bausch + Lomb

Ako si počas home office a karantény udržať nadhľad

Posted by & filed under Blog.

Človek mieni, pandémia mení. Tak by sme mohli charakterizovať posledný rok fungovania v zamestnaní. Mnohých pandémia koronavírusu zavrela doma na dlhé mesiace a sú nútení zo svojho domova aj pracovať. Keďže situácia trvá už veľmi dlho je veľmi potrebné si zaviesť doma pravidlá, ktoré bude dodržiavať každý člen domácnosti. Režim je základ Mnohé firmy zistili, že vedia…

© Bausch + Lomb. Všetky práva sú vyhradené. Táto stránka je publikovaná spoločnosťou Bausch + Lomb, so sídlom: Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, IČO: PL5252810445, zapísaná v obchodnom registri vedenom okresným súdom v Bratislave, oddiel Sro, vložka: 57120/B, ktorá je výhradne zodpovedná za jej obsah. Táto stránka je určená pre použitie občanov Slovenskej republiky. Bausch + Lomb®, Biotrue®, Biotrue™ ONEday, Biotrue™ ONEday for Presbyopia, PureVision 2HD™, PureVision 2HD™ for Astigmatism, PureVision™ for Presbyopia, SofLens® Natural Colors, SofLens® 59, SofLens® Toric, SofLens® Multi-Focal, Optima™ FW a ReNu® MultiPlus™ sú ochranné a/alebo registrované známky Bausch + Lomb®

Odborné otázky týkajúce sa našich výrobkov: SlovakRepublic.Medical.Info@bauschhealth.com

Hlásenie nežiadúcich účinkov a sťažností na zdravotnícke pomôcky: slovakia.mdcompliants@bauschhealth.com